Splitgraphic međunarodni grafički bijenale ima namjeru pokrenuti  rezidencijalni program za umjetnike u Splitu.

Rezidencijalni program se provodi za sada samo na poziv za umjetnike dobitnike nagrada na Splitgraphic bijenalu.