Lara Badurina (Hrvatska/Croatia)

0

Valovi/Materija (1)

serigraphy (kompozicija rada je sastavljena od 9 grafičkih listova)

120×90 cm

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.