Contemporary Japanese Graphic Art

0

Group exhibition

Splitgraphic 2016

Old City Hall, Split

17th November – 9th December, 2016

 
Artists:
Masahiro KASAI / Yoshio IMAMURA / Takahiro OOSUGI / Tomiyuki SAKUTA / Taichi KODAMA / Miwako OSO / Masahiro FUKUDA / Hisashi KURACHI / Sadao SAKURAI / Ryo SAITOH / Yoshiaki MURAKAMI / Marie OKADA / Masahiko TSUBOTA / Kudo TADATAKA / Toshimi KITANO / Hiroyuki SUZUKI / Atsuo SAKAZUME / Haruko CHO / Miyoko FUJI / Minoru SUGANUMA / Yoshisuke FUNASAKA / Yoshiko FUJITA / Yuji HIRATSUKA / Keiko FUKUDA/ Aya IMAMURA / Shuji HARUNO / Takahashi HIROMITSU / Noriaki KONDOH/ Susumu ENDO

EXHIBITION OPENING 17th November at 7 p.m.

We honoured to announce that artists Taichi Kodama, Masahiro Kasai, and Yoshio Imamura will be Splitgraphic’s guest at the opening of the exhibition in Split.

kat-1-str-copy

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.